Hoe kunnen we, in het kader van de Proeftuin Sediment Rijnmond, demonstratie plekken realiseren voor het Haringvliet-Hollandsdiep? Het antwoord op die vraag is door diverse vertegenwoordigers in de proeftuin gezocht tijdens een werkbezoek aan het gebied.

Rustplaats voor mens en dier

Het Haringvliet- Hollandsdiep kan zich verheugen in een groeiende belangstelling, binnen Rijnmond een schakel in de Nederlandse delta. Van oudsher voert het zoet Rijnwater af naar zee. Juist op de grens van zoet en zout, ontstaat brakwater dat rijk is aan leven en een noodzakelijke verbinding vormt voor migratie van vissen. De weidsheid is overweldigend zo nabij de Randstad. Dit maakt het tevens voor de vaarrecreatie een aantrekkelijk ‘onthaast’ gebied. De afgelopen jaren zijn dankzij verschillende maatregelen aan de oevers waardevolle rustplaatsen ontstaan voor vogels. Kortom een prachtig gebied. Liggen er dan nog kansen om het gebied verder te ontwikkelen? Binnen het project van de proeftuin vinden we van wel.

Er is nog meerwaarde te creëren

Speciaal bezoek is gebracht aan de randen waar vooroevers met stenen zijn aangebracht. Juist achter deze dammetjes bleken grote hoeveelheden vogels te verblijven en daarmee  vervullen deze een waardevolle functie. Gelijktijdig werd vastgesteld dat de randen vrij harde overgangen zijn. Met meer gradiënten, geleidelijke overgangen, is meerwaarde voor de natuur te creëren. Maar ook mogelijkheden om de natuur te beleven zijn beperkt. Verblijf is nauwelijks mogelijk.

Proeftuin Sediment Rijnmond

In belang van onder nadere klimaatverandering en duurzaam rivierbeheer is er een sterke wens sediment in het Rijnmond-riviersysteem te houden. Om bijvoorbeeld om mee te groeien met de zeespiegelstijging en het tegengaan van erosie van rivieren. Tijdens het werkbezoek is ook hierover intensief gesproken. Allerlei kaarten zijn uit de kast gehaald. Vragen gesteld en dilemma’s uitgediept. De stip op de horizon is gezet en we gaan aan de slag.