Sediment als bouwstof voor natuurontwikkeling langs harde stenen oevers: project Groene Poort, landtong Rozenburg, Nieuwe Waterweg

In deze proeftuin/dit demonstratiegebied wordt onderzocht of door een slim gebruik van hydrodynamica en uitgekiende suppletielocaties op grote schaal gebaggerd slib of zand uit hetzelfde gebied kan worden ingezet voor versterking van getijdenatuur en voor een gedoseerde verspreiding van dit sediment naar plekken waar het nodig is. Voor de ontwikkeling van getijdenatuur en de inzet van “slib- en zandpompen” is het mogelijk een deel van het sediment in het riviersysteem te houden dat anders afgevoerd zou worden naar depots op zee. De projecten in dit gebied worden ingestoken als “getijdenparken” waarbij natuurbeleving en recreatie voor meerdere gebruikers voorop staat. In de regio wordt al door meerdere partijen samengewerkt voor aanleg van getijdenparken, zoals bij getijdenpark Brienenoord en getijdenoever Nassauhaven.

De proeftuin zal aansluiten op het project Groene Poort in de Nieuwe Waterweg aan de zijde van Landtong Rozenburg. Voor dit project zijn Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds bezig om de harde stenen oevers en kribvakken aan de zuidzijde van de Nieuwe Waterweg te transformeren in natuurlijker oevers. Daarbij worden bestaande kribvakken afgesloten met een langsdam, en vervolgens opgevuld met gebaggerd sediment. Het project wordt deels uitgevoerd voor het realiseren van Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen.

Het slim gebruik maken van hydrodynamica

In deze proeftuin/dit demonstratiegebied wordt onderzocht of door een slim gebruik van hydrodynamica en uitgekiende suppletielocaties op grote schaal gebaggerd slib of zand uit hetzelfde gebied kan worden verspreid of verplaatst door slib- en zandpompen. Voordeel hiervan is dat de transportkosten dalen. Door het inzetten van slibpompen kan fijn sediment beter naar die plekken gestuurd worden waar het nodig is. Voor project Groene Poort zijn Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds in de Nieuwe Waterweg en het Scheur bij Rozenburg bezig om de harde stenen oevers te transformeren in natuurlijker oevers.
Proeftuin Sediment Rijnmond sluit hierop aan door met het in de buurt opgebaggerde materiaal een intergetijdengebied te ontwikkelen met specifieke zoutminnende vegetatie. Een soortgelijke strategie kan ook voor zand (“zandmotor” of “zandpompen”), of zand/slib combinatie, worden ingezet op meer dynamische locaties, waar slib anders te snel wordt weggespoeld. Deze toepassing bouwt voort op de ervaringen van het EU project Surricates.

Het slim gebruik maken van hydrodynamica

In deze proeftuin/dit demonstratiegebied wordt onderzocht of door een slim gebruik van hydrodynamica en uitgekiende suppletielocaties op grote schaal gebaggerd slib of zand uit hetzelfde gebied kan worden verspreid of verplaatst door slib- en zandpompen. Voordeel hiervan is dat de transportkosten dalen. Door het inzetten van slibpompen kan fijn sediment beter naar die plekken gestuurd worden waar het nodig is. Voor project Groene Poort zijn Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds in de Nieuwe Waterweg en het Scheur bij Rozenburg bezig om de harde stenen oevers te transformeren in natuurlijker oevers.

Betrokken consortiumpartners


Schoon sediment is de geweldig bouwmateriaal

David

Bold Cosmos