Ons team bestaat uit partners vanuit de kennisinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en natuurorganisaties. We hebben allen een sterke relatie met 'sediment' en met 'rivieren', en vooral ook met het Rijnmond gebied.

Onze partners