Om de stap te zetten van ad-hoc toepassingen en pilots naar duurzaam sedimentbeheer in de Rijn Maasmonding hebben we een team gevormd van kennispartijen, bedrijfsleven, publieke overheden, en natuurorganisaties. Daarmee bundelen we niet alleen onze kennis en kunde, als belangrijke spelers in het Rijnmond gebied. Maar we zijn ook de uitvoerende partijen die zowel het aanbod als de vraag naar sediment behartigen. Vanwege onze betrokkenheid en gezamenlijke belangen in het gebied zien wij vele kansen om sediment duurzaam in te zetten voor een robuuste en gezonde natuurlijke delta. Ons team wordt gevormd door de volgende organisaties:

  • Deltares (penvoerder)
  • Wagening University Research (WUR)
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • baggerbedrijf de Vries & van de Wiel
  • Rijkswaterstaat (West-Nederland Zuid en Water Verkeer en Leefomgeving)
  • Waterschap Hollandse Delta
  • Wereld Natuur Fonds/ARK natuurontwikkeling
  • Natuurmonumenten

Coördinatie en ondersteuning:

  • Philip Drontmann Alliantiemanager
  • Peter van Veelen, Buro Waterfront