Onlangs is er in samenwerking met Ark Natuurontwikkeling een brochure gemaakt over de kennisontwikkeling binnen het project ‘Groene Poort in het Scheur’. Deze beknopte samenvatting is hier te downloaden.

De brochure neemt ons mee van verleden, naar heden en een toekomst met kansen voor de natuur met schoon baggerslib.

Achterin de brochure is een literatuurlijst opgenomen voor degenen die nog meer willen weten.